தொடர்பு

Attention!

தேசிய புற்றுநோய் கட்டுப்பாட்டு திட்டம்

முகவரி:
555/5,
பொது சுகாதார வளாகம்,
எல்விடிகலா மாவதா,
கொழும்பு 05,
இலங்கை.

தொலைபேசி எண்:
+94 11 2368627

தொலைநகல் எண்:
+94 11 2368627

மின்னஞ்சல்:
nccpsl@yahoo.com